پرسشهای متداول

صنايعي كه مي توانند در شهركها مستقر شوند كدامند؟

در شهركهاي صنعتي عمومي تقريبا تمامي رشته هاي فعاليت صنعتي مي توانند استقرار يابند. اما در شهركهاي صنعتي تخصصي فقط رشته هاي خاصي از فعاليتهاي صنعتي امكان استقرار در آن را دارند . مانند صنايع چرمسازي در شهرك صنعتي چرمشهر.

مدارك لازم براي دريافت جواز تاسيس واحد صنعتي كدامند؟

صدور جواز تاسيس نيازمند مدرك خاصي نيست و با مراجعه به مراجع ذيصلاح (سازمان صنايع و معادن، سازمان جهاد كشاورزي، صنايع دستي و...) مربوطه و تكميل فرمهاي لازم صادر مي گردد.

براي عقد قرارداد دريافت زمين چه مداركي لازم است؟

۱- درخواست كتبي متفاضي ۲ـ مجوز صنعتي صادره ازسوي يكي از مراجع ذيصلاح ( مثل جواز تاسيس)

موضوع قرارداد منعقده با متقاضي دريافت زمين در شهركهاي صنعتي چيست؟

هر متقاضي به تناسب وسعت و موقعيت زميني كه به او تخصيص مي يابد ، بايد سهمي از هزينه هاي ساخت و ساز شهرك صنعتي را بپردازد. اين سهم را بهاي حق بهره برداري(انتفاع) از تاسيسات و امكانات مي نامند. بهاي حق بهره برداري به صورت نقد و اقساط دريافت مي شود. بنابراين موضوع قرارداد صرفا در رابطه با حق بهره برداري مي باشد. به منظور كمك به متقاضي ، بهاي زمين تخصيصي پس از به بهره برداري رسيدن واحد صنعتي از او جداگانه دريافت مي شود.

نحوه پرداخت مبلغ قرارداد چگونه است؟

اصولا پرداخت مبلغ قرارداد به صورت نقد و اقساط مي باشد. پرداخت حداقل ۳۰درصد مبلغ قرارداد ضروري است. تعداد اقساط با توجه به نوع قرارداد ، شرايط متقاضيان و استان مربوطه متفاوت بوده و بين ۳۰تا ۴۲ ماه است.
آيا به مبلغ قرارداد تخفيف نيز داده مي شود؟
درصورتيكه طرف قرارداد پيش از خاتمه اقساط موفق به دريافت پروانه بهره برداري از سازمان صنايع و معادن مربوطه گردد مشروط بر اينكه ۳۵ درصد ( در استانهاي شمالي ۴۰درصد) زمين را به زيربنا اختصاص داده شود با تشخيص هيات مديره استان از پرداخت تمام و يا بخشي از اقساط معاف مي شود.( شهركهاي استان تهران ضوابط خاص خود را دارند)

قرارداد چگونه فسخ مي شود؟

درصورتي كه متقاضي(طرف قرارداد) به تعهدات خود مطابق با دفترچه قرارداد عمل نكند قرارداد قابل فسخ مي باشد. مثلا اگر طرف قرارداد در مدت تعيين شده فعاليت ساخت و ساز واحد خود را شروع نكند شركت شهركهاي صنعتي استان مي تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام مي نمايد.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان