تسهیلات

يكي از خدماتي كه شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي به متقاضيان تأسيس واحد صنعتي در شهركها و نواحي صنعتي ارائه مي دهد، معرفي آنان جهت دريافت تسهيلات به بانك مي باشد.

مراحل معرفي متقاضي به بانك به شرح زير است :

 ۱.      مراجعه به كارشناس صنايع كوچك و ارائه توضيحات از وضعيت طرح

۲.      تكميل فرمهاي مربوطه و ارائه مدارك مورد نياز

۳.      بررسي فرمهاي تكميل شده و ارجاع به كميته ارزيابي

۴.      بررسي در جلسه كميته ارزيابي

۵.      درصورت تأييد،معرفي به بانك جهت دريافت تسهيلات

 

جهت كسب اطلاع و آگاهي از چگونگي شرايط  دريافت تسهيلات با واحد صنايع كوچك (تسهيلات)(آقاي ذوالفقاري) تماس حاصل نماييد.

08633443312


فرمت ارائه گزارشهاي توجيهي جهت طرحهاي ايجادي

فرمت ارائه گزارشهاي توجيهي جهت طرحهاي نيمه تمام، توسعه و نوسازي

فرمت ارائه گزارشهاي توجيهي جهت BDS ها

دريافت فرم تسهيلات

 

 

مدارك مورد نياز جهت اخذ ضمانت نامه اعتباري

 

مرحله اول – اشخاص حقوقی/ حقیقی (در بدو مراجعه):

۱-     معرفي نامه سازمان صنايع كوچك و شركت شهركهاي صنعتي استان

۲-     فرم تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي

۳-     پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور ضمانت نامه توسط متقاضي

۴-     تصاوير شناسنامه و کارت ملی اعضاء هيأت مديره و مديرعامل یا متقاضی حقیقی

۵-     تصاویر مدارک تحصیلی اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل  

۶-     تصویر اظهارنامه یا اساسنامه ثبتي شرکت

۷-     تصویر روزنامه رسمي مربوط به آخرین  تغییرات و صاحبان امضاء مجاز شرکت

۸-     تصویرجواز تأسيس/ تصویر پروانه ساختمان/ تصویر پروانه بهره برداری/تصویر جواز طرح توسعه ( به صورت موردی و در صورت وجود مجوز)

۹-     تصویر دفترچه قرارداد زمين (طرح های واقع در شهركهای‌ صنعتي) و یا تصویر سند مالكيت زمين محل اجراي طرح (طرح های خارج از شهر‌ك‌هاي صنعتي)

۱۰- ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقدي سه سال اخير به صورت حسابرسي شده( براي مواردي كه سابقه فعاليت دارند )

۱۱- تصوير فيش تلفن و  برق  محل سكونت متقاضي به همراه تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت

 

توضیح: هنگام ارائه کپی، رویت اصل سند الزامی است.

 

مرحله دوم

       ۱- متقاضی موظف است فرمت ارائه شده از سوی صندوق را به بانک تحویل و پس از تکمیل توسط بانک عامل به همراه ضمائم الزامی، به صندوق ارائه دهد. در این خصوص مکاتبات لازم با بانک عامل انجام خواهد شد.

۲-     گردش حساب بانكي ضمانتخواه در بانك عامل و ساير بانكها

معرفي ضامنين قابل قبول به صندوق(حداقل ۲ نفر)
 

پرسشنامه درخواست ضمانت نامه اعتباري  ويژه اشخاص حقيقي

پرسشنامه درخواست ضمانت نامه اعتباري ويژه اشخاص حقوقي

 

دستورالعمل پذيرش اسناد و مدارك

دريافت فايل مدارك صندوق ضمانت

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان