دریافت سند مالکیت

نحوه دريافت سند مالکيت
۱- تکميل و ارائه فرم درخواست و با ارائه کپي مجوز پايان کاري پروانه بهره برداري
واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه و با دريافت فرم درخواست مربوطه نسبت به تکميل و ارائه آن به همراه کپي مجوز پايان کار و پروانه بهره برداري اقدام و آن امور پس از بررسي مدارک و پرونده واحد صنعتي، ايشان را به واحد مدير شهرک صنعتي براي بررسي رعايت ضوابط ساخت و ساز و همچنين به امور فني به منظور برداشت حدود ثبتي معرفي مي نمايد.
۲- اخذ گزارش از مدير شهرک صنعتي و يا از امور فني
در صورت رعايت ضوابط ساخت و ساز و اعلام اين موضوع توسط مدير شهرک صنعتي، نقشه موقعيت ثبتي واحد برداشت و مساحت واحد صنعتي و اظهار نظر امور فني نيز دريافت مي‌گردد که در صورت مغايرت ابعاد و مساحت زمين با حدود ثبتي موضوع جهت اصلاح سند و قطعه تفکيکي به اداره ثبت منعکس و پيگيري مي شود.
۳- تعيين قيمت زمين واگذاري شده و مبلغ قابل پرداخت توسط واحد صنعتي
به صورت مطابقت زمين با قطعه تفكيكي و يا پس از صدور يا اصلاح سند تفکيکي توسط اداره ثبت اسناد به نام شرکت شهرکها، واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه و پس از انجام مراحل انطباق مساحت ثبتي يا مساحت قرارداد با توجه به مساحت قطعي واحد صنعتي بهاي زمين محاسبه و به امور مالي معرفي مي گردد.
۴- اخذ تأئيديه امور مالي مبني بر بلامانع بودن انتقال سند مالکيت
واحد صنعتي براي واريز مبلغ تعيين شده بابت بهاي زمين اختصاص داده شده و تسويه کامل بدهي و اسناد رسيد نشده به امور مالي مراجعه و با واريز وجوه مورد نظر و ارائه فيش مربوطه، بلامانع  بودن اخذ سند مالکيت را از امور مالي اخذ مي نمايد.
۵- معرفي واحد صنعتي به دفتر اسناد رسمي براي انتقال سند
پس از انجام مراحل مالي و اخذ تأئيديه ايشان مبني بر انتقال سند، متقاضي به امور متقاضيان مراجعه و معرفي نامه براي مراجعه به دفتر اسناد رسمي براي انتقال سند را دريافت مي نمايد.
۶- تنظيم سند مالکيت توسط دفتر اسناد رسمي و امضاء اسناد مربوطه
پس از تنظيم سند قطعي توسط دفتر اسناد رسمي در کم ترين زمان ممکن نمايندگان شرکت شهرکهاي صنعتي براي امضاء اسناد به دفتر خانه مراجعه و سند زمين واگذار شده ( بنچاق) براي واحد صنعتي تنظيم و تحويل مي گردد.
 

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان