اخذ مجوز پایان کار

نحوه اخذ مجوز پايان کار
۱- دريافت راهنمايي، مشاوره و فرمها و مدارک مورد نياز
واحد صنعتي به امور متقاضيان مراجعه و با دريافت مشاوره و راهنمايي کامل، با مراحل کار آشنا و فرمهاي مورد نياز که عبارتند از فرم درخواست پايان کار، گواهي پايان ساختمان، فرم شماره ۷ ( تعهد نامه ساخت وساز) و فرم ۳ مرحله اي پيشرفت فيزيکي را دريافت مي نمايد.
 ۲- تهيه و تکميل مدارک مورد نياز و ارائه به امور متقاضيان
پس از هماهنگي واحد صنعتي با مهندس ناظر و تکميل فرم سه مرحله اي پيشرفت فيزيکي و گواهي پايان کار مراتب به تأئيد مدير شهرک صنعتي رسيده و سپس فرم درخواست پايان کار و فرم شماره ۷ ( تعهد نامه ساخت و ساز) و ساير موارد توسط واحد صنعتي تکميل و کليه مدارک به امور متقاضيان شرکت تحويل داده مي شود.
۳- بررسي مدارک و بازديد از واحد صنعتي و صدور فرم مربوطه
در اين مرحله امور متقاضيان مدارک مربوطه را مورد کنترل قرار داده و در صورت نياز از واحد مورد نظر بازديد به عمل آورده و نسبت به تهيه گزارش و کنترل پلان موقعيت ساختمانهاي احداث شده اقدام و با پيوست نمودن ساير مدارک، واحد صنعتي را براي اخذ مجوز پايان کار به امور متقاضيان هدايت مي نمايد.
۴- صدور و ارائه مجوز پايان کار
پس از انجام مراحل مالي و اخذ تأئيديه بلامانع بودن صدور مجوز پايان کار از امور مالي، امور متقاضيان با کنترل مجدد و نهايي مدارک واحد صنعتي در صورت تکميل و ارائه مدارک لازم و رعايت ضوابط نسبت به تکميل فرم شماره ۶ ( گواهي پايان کار) در دفترچه ضمائم اقدام و سپس با امضاي دفترچه ضمائم توسط مدير عامل موارد مورد تأئيد قرار گرفته و دفترچه ضمائم مربوط به واحد صنعتي تحويل مي‌گردد.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان