ناحيه صنعتي نهرمیان

اطلاعات ناحيه :

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهداي نهرميان در شهرستان شازند بخش زاليان، سه راهي اراك -ملاير بروجرد و مقابل روستاي نهرميان واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت شيميايي،غذايي، فلزي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

5.4

5.4

3.56

1.43

2.13

0.2
 

اطلاعات تماس :

نشاني :شازند بخش زاليان، سه راهي اراك -ملاير بروجرد و مقابل روستاي نهرميان

تلفن : 08638233226

مدير ناحيه : فرهاد ستوده نيا

 

امكانات زيربنايي

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

- - *