ناحيه صنعتي شهيد عبدالعلي سعيدي

اطلاعات ناحيه :

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهيد عبدالعلي سعيدي در شهرستان خمين كيلومتر جاده ۱۸ خمين -محلات ، سه راهي شهابيه - ازنوجان واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت شيميايي،غذايي، فلزي و كاني غيرفلزي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

50

۲۷.۵۷

۱۹.۹۱

19.64

0.27

1.7
 

اطلاعات تماس :

نشاني : خمين - كيلومتر جاده ۱۸ خمين -محلات ، سه راهي شهابيه - ازنوجان

تلفن : 08646373215

مدير ناحيه : كامران شاكري

 

امكانات زيربنايي

 

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

- -

*