ناحيه صنعتي شهداي راونج

اطلاعات ناحيه :

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهداي راونج در شهرستان دليجان كيلومتر ۱۸ جاده دليجان تهران واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت شيميايي و غذايي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

263.75

83.57

57.49

34.64

22.85

۱.۵

 

اطلاعات تماس :

نشاني : شهرستان دليجان – كيلومتر ۱۸ جاده دليجان تهران

تلفن : 08644433700

مدير ناحيه : حسن قهاري

 

امكانات زيربنايي

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

- -

*