ناحيه صنعتي شهداي گرکان

ناحيه صنعتي شهداي گركان

 

اطلاعات ناحيه :

 

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهداي گركان در شهرستان آشتيان كيلومتر ۸ جاده آشتيان فرمهين واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت غذايي،كاني غيرفلزي، شيميايي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

۱۲.۳۶

۱۲.۳۶

۷.۲۴

3.6

3.6

۰

 

اطلاعات تماس :

نشاني : شهرستان آشتيان – كيلومتر ۸ جاده آشتيان فرمهين

تلفن : 08633443271

مدير ناحيه : عليرضا ساجدي

 

امكانات زيربنايي

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

- - *