ناحيه صنعتی شهدای خنداب

 

اطلاعات ناحيه :

مشخصات و موقعيت : ناحيه صنعتي شهداي خنداب در شهرستان خنداب ، مجاور جاده خنداب دهنو واقع شده است.

مزاياي استقرار در ناحيه :

واحدهاي مستقر و صنايع مجاز براي استقرار :در اين ناحيه بيشتر واحدهاي صنعتي با زمينه فعاليت شيميايي،غذايي، فلزي و كاني غيرفلزي مستقر مي باشد.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

۱۱.۲

۱۱.۲

۷.۳۲

۶

1.3

2.3

 

اطلاعات تماس :

نشاني : اراک - شهرستان خنداب - مجاور جاده خنداب - دهنو

تلفن : 08638233226

مدير ناحيه : فرهاد ستوده نيا

 

امكانات زيربنايي و خدمات ضروري :

 

آب

برق

گاز

تلفن

راه دسترسي

شبكه فاضلاب

تصفيه خانه

دسترسي به اينترنت

*

*

*

*

*

- -

*