تعاریف و مفاهیم

سازمان( شركت شهركهاي استاني) باقي خواهد ماند كه بطور اجاره در اختيار شركتها و مراكز مشاوره‌اي، آموزشي و ... و ارائه دهندگان خدمات نرم‌افزاري قرار مي‌گيرد.

 مجتمع فناوري اطلاعات (IT)و خدمات نرم‌افزاري:مكاني است كه مالكيت آن با حفظ كاربري مربوط، واگذار مي‌شود. اين مجتمع‌ها در مراكز شهرستانهاي بزرگ و همچنين شهركهاي صنعتي و فناوري با هدف توسعه و ترويج خدمات نرم‌افزاري ايجاد مي‌گردد.

 مجتمع كارگاهي: مجموعه‌اي از واحدهاي ساخته شده غالباً با مساحت كمتر از يك هزار (۱۰۰۰) مترمربع كه در داخل يك شهرك و يا ناحيه صنعتي ايجاد گرديده و بصورت استيجاري و يا قطعي در اختيار بنگاه‌هاي كوچك زودبازده، كارآفرين و اشتغال‌زا قرار داده مي‌شوند.

مناطق كمتر توسعه يافته:مناطقي كه به موجب مصوبات دولت و يا براساس بخشنامه‌ها و ضوابط اعلامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري، تعيين شده و يا مي‌شوند.

 واحدهاي صنفي: واحدهاي خدماتي و تجاري كه در تمامي شهركها و نواحي صنعتي مستقر مي‌شوند. مانند تعميرگاه‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران، آژانس مسافرتي، بنگاه معاملات املاك صنعتي، موسسات حمل و نقل، انبارهاي عمومي و غيره.

واحدهاي فناوري و مشاوره:واحدهايي كه در شهركهاي صنعتي و يا شهركهاي فناوري به ارائه خدمات نرم‌افزاري و مشاوره فني و مهندسي مي‌پردازند. مانند واحدهاي IT، ICT، ISPو ساير رشته‌هاي مرتبط، خانه‌هاي صنعت و معدن و انجمن‌هاي تخصصي و سازمان نظام مهندسي.

بنگاه‌هاي خدمات عمومي انتفاعي:از قبيل بانك(خصوص يا دولتي)، بيمه، دفتر پست مراسلاتع اماكن ورزشي، كلينيك پزشكي، مهدكودك، مراكز آموزشي، دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي، شركت تأمين وانتقال آب، نيروگاه و پست برق و باسكول.

 موسسات و خدمات عام المنفعه دولتي:مراكز آموزشي، دانشگاه‌هاي دولتي، مراكز درماني، اورژانس، اماكن ورزشي، پاسگاه نيروي انتظامي، دفتر يا پايگاه‌هاي مقاومت بسيج، ايستگاه گاز، مركز تلفن (مخابرات)، آتش‌نشاني، مسجد، دفتر هيأت امناء و سامانه اتوبوسراني عمومي و شركت تأمين و اتصالات برق