اعضاي هيات مديره

 

نام و نام خانوادگی
مصطفي آمره
سمت
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
مدرک تحصیلی
ليسانس
تاریخ انتصاب
1394/05/12
شماره تماس
08633443402
پست الكترونيكي
amere@miec.ir

 

نام و نام خانوادگی
رقيه يادگاري
سمت
عضو غير موظف هيأت مديره
رئيس سازمان برنامه و بودجه 
مدرک تحصیلی
فوق ليسانس
تاریخ انتصاب
1395/09/14
شماره تماس
08633454145
پست الكترونيكي
-

 

نام و نام خانوادگی
محمدرضا حاجي پور
سمت
عضو غيرموظف هیأت مدیره (رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان )
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
تاریخ انتصاب
1394/08/17
شماره تماس
08633662030
پست الكترونيكي

 

نام و نام خانوادگی
ظفر افشون
سمت
عضو غيرموظف هیأت مدیره (معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري)
مدرک تحصیلی
لیسانس
تاریخ انتصاب
1394/11/13
شماره تماس
33442201 - 33666375
پست الكترونيكي
-

 

نام و نام خانوادگی
علي بابايي 
سمت
عضو غيرموظف هیأت مدیره (رئيس سازمان جهاد كشاورزي(
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس
تاریخ انتصاب
1393/11/06
شماره تماس
08633134736
پست الكترونيكي
babaei@miec.ir

 

نام و نام خانوادگی
محمدرضا منصوريان   
سمت
عضو غيرموظف هیأت مدیره
(عضو اتاق بازرگاني(
مدرک تحصیلی
 فوق ليسانس
تاریخ انتصاب
1390/05/22
شماره تماس
08634130736
پست الكترونيكي

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان