ارزش های سازمانی

باور اصلي ما در سازمان بر اين است كه سرچشمه تمام قدرتها حضرت حق بوده و معتقديم از آنچه كه به عنوان اختيار در تصميم گيري نزد ما به وديعه نهاده شد است بايد استفاده بهينه در جهت جلب رضايت حق‌تعالي، مردم و كاركنان بنمائيم. بنابراين معتقديم:

  خود باوري، انعطاف پذيري و پويايي، نوآوري، شايسته سالاري و رعايت عدالت در امور از مهم ترين ارزشها در سازمان مي‌باشد.

  تعهد و صداقت، سرعت عمل در ارائه خدمات به ويژه در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع از مهم ترين ويژگي ماست.

  ارزشمندترين سرمايه سازمان كاركنان آن مي باشد لذا تلاش بمنظور ارتقاء سطح علمي، تخصصي، مادي و معنوي و تقويت مشاركت جويي آنان در جهت استفاده از اين سرمايه عظيم فكري نيز از اولويت هاي ما مي‌باشد.

  ارائه و انجام كار مطلوب و متكي به استفاده از دستاوردهاي پژوهش و فناوري روز.

  فرهنگي كه براي كسب و كار و رعايت طرح تكريم ارباب رجوع در انجام خدمات وجود دارد بر پايه اعتماد به مردم است.

  ايجاد ارتباط شفاف و رضايت ذينفعان به خصوص مشتريان.

  نهادینه نموده شایسته سالاری در شرکت و توجه و تعهد به توسعه  منایع انسانی متخصص و        آموزش مستمر کارکنان جهت افزایش مهارتهای فردی و گروهی.

  تلاش و مشارکت همه جانبه کارکنان برای ایجاد فضای کاری با نشاط ، صمیمیت ، رازداری ، همدلی و دوستی در کلیه سطوح کاری.

  استفاده از فناوری و تکنولوژی روز و ایجاد خلاقیت و ابتکار عملی به منظور دستیابی به اثر بخشی فعالیتها.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان