بيانيه چشم انداز

« شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي شركتي است پيشرو و يادگيرنده با جايگاه برتر در توسعه صنايع كوچك و متوسط كشور»
 بيانيه شركت شهرك هاي صنعتي در طي برگزاري چندين جلسه و با حضور اعضاي كميته راهبردي شامل مدير عامل، قائم مقام مدير عامل و امور برنامه ريزي تهيه و تدوين شده است.
در اين عبارت "پيشرو" به معناي حركت شركت به سمت اهداف با اولويت برتر بودن در برخي شاخص ها از قبيل جذب سرمايه، اشتغالزايي، پياده سازي طرح هاي توسعه اي، اموزش و ديگر خدمات است كه در بين شركت هاي استاني ديگر بدست مي آيد.
سازمان "يادگيرنده" عبارت است از مهارت و توانایی سازمان در ایجاد كسب و انتقال دانشو اصلاح رفتار افراد برای انعكاس دانش و بینش جدید. در اين سازمان ها افراد به طور مستمر توانایی های خود را ارتقا می بخشند تا به نتایجی که مد نظر است دست یابند و بدین ترتیب الگوهای جدید تفکر رشد و اندیشه های جمعی و گروهی گسترش یابند. يادگيری ، نياز هميشگی کليه کارکنان تلقی شده و در آن ضمن تاکيد بر « آموختن، چگونه آموختن » و جذب و توزيع دانش نو ، به خلق و توليد اطلاعات و دانش جديد و مورد نياز، پرداخته می شود و تمامی اين دانش ها، در رفتار و عملکردهامتجلي می گردد، تا از اين راه ضمن نهادينه سازی آموزش و يادگيری در کليه سطوح سازمانی ، زمينه لازم را برای اصلاح مستمر ساختارها و فرآيندها و در نتيجه ، افزايش کارآيی و اثربخشی سازمان ، فراهم آورد.
با توجه به چشم اندار جديد سازمان صنايع كوچك و متوسط ايران كه رقابت پذير شدن صنايع كوچك و متوسط را در بر دارد، شركت شهرك هاي صنعتي استان مركزي نيز به تبع، حوزه فعاليت خود را بيشتر بر "توسعه" و حمايت از صنايع كوچك و متوسط با ارائه خدمات نرم افزاري و سخت افزاري مناسب از قبيل ايجاد، آماده سازي و توسعه زير ساخت هاي صنعتي در قالب شهرك ها و نواحي صنعتي، مجتمع هاي كارگاهي، شهرك هاي فناوري و مراكز خدمات فناوري و كسب و كار و همچنين هدايت، ساماندهي و حمايت از صنايع مستقر در شهرك ها و نواحي صنعتي و ديگر صنايع در قالب طرح هاي توسعه اي همچون خوشه هاي صنعتي و نظام مبادله پيمانكاري فرعي، در جهت كارآمد ساختن و رقابت پذيري صنايع كوچك، متمركز كرده است.
اميد است كه با اتكال به خداوند متعال در سال نوآوري و شكوفايي، گام مفيدي در جهت اعتلاي نظام مقدس جمهوري اسلامي برداشته شود.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان