پیام مدیر عامل

خداوند بزرگ را شاكريم كه فرصت خدمت به شما صنعتگران گرامي را براي من و همكارانم در مجموعه صنايع استان مركزي را فراهم كرده است.

خدمت به صنعت و صنعتگران عبادت خالق مي دانيم. شما صنعتگران لايق بهترين ها هستيد. براي من و همكارانم در شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي مايه مباهات است كه از طريق اين پل ارتباطي به درياي بيكران همت و تلاش، كارآفريني و خودباوري كه به يمن وجود صنعتگران كشور ايجاد شده است بپيونديم و تلاش شما عزيزان صنعتگر نقش جهاد و عبادت در راه خدا مي باشد.

شركت شهركهاي صنعتي از جمله نهادهاي متولي در حوزه ي صنعت و توليد كشور بوده كه دو وظيفه مهم ايجاد، تكميل و تجهيز زير ساخت هاي استقرار صنايع در شهركها و نواحي صنعتي و همچنين حمايت و تقويت صنايع كوچك را بر عهده دارد.

براي تحقق اين مهم، ضمن گراميداشت خدمات و تلاشهاي انجام گرفته در ساليان گذشته، مصمم هستيم كه شركت را به نهادي پويا، خلاق، چابك، كارآمد و دانش بنيان مبدل كرده، تا بتوانيم به بهترين نحو، نقش حمايتي خود را ايفا نماييم.

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان