ساوه


اطلاعات شهرك

شهرك صنعتي ساوه در شهرستان ساوه و به فاصله حدودا ۸كيلومتري از شهر ساوه واقع گرديده است. اين شهرك در مجاورت جاده اصلي ساوه طراز ناهيد است و فاصله آن با اراك ۱۵۰كيلومتر، ساوه ۸كيلومتر، تهران ۱۳۰كيلومتر مي باشد.همچنين اين شهرك در فاصله ۱۰كيلومتري از راه آهن سراسري ، ايستگاه راه آهن و گمرك ساوه و ۹۰كيلومتري فرودگاه بين المللي امام خميني قرار گرفته است.

مزاياي استقرار در شهرك:نزديكي به شهر ساوه ، زمين هموار شهرك و استقرار حجم بالاي واحدهاي سفال موقعيت بسيار مطلوبي براي سرمايه گذاري در اين شهرك فراهم نموده است.

 

مساحت كل اراضي در اختيار(هكتار)

متراژ فاز عملياتي (هكتار)

متراژ زمين صنعتي (هكتار)

زمين واگذار شده (هكتار)

زمين باقيمانده (هكتار)

فضاي سبز (هكتار)

1163.3 257.57

164.5

16

148.5

5

اطلاعات تماس:

آدرس: شهرستان ساوه- 8كيلومتري شهر ساوه

تلفن تماس: 08642312450

مدير شهرك : حسن علي حسيني

 

اطلاعات واحدهاي صنعتي

تعداد واحدهاي مستقر

تعداد واحد داراي پروانه بهره برداري

سرمايه گذاري ايجاد شده (ميليون ريال)

اشتغال ايجاد شده (نفر)

19

1

7930

5