sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

پیوند های اصلی

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

پايگاه اطلاع رساني سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران

پايگاه اطلاعات صنايع كوچك و متوسط كشور

پورتال ايران

 

پورتال خدمات دولتي

مركز ارتباطات مردمي رياست جمهوري

 

شرکت های خدماتی

شرکت های خدماتی

 

شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی به موجب قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387 و آئین نامه اجرایی آن و اساسنامه نمونه مصوب هیأت مدیره محترم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در نظر دارد نسبت به واگذاری اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی مستقر در استان در یک برنامه زمانبندی مشخص به شرکتهای خدماتی مرکب از واحدهای صنعتی اقدام نماید.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با آقای رفیعی تماس حاصل نمایید . 08633443270

 

همچنین برای آگاهی از قوانین و آیین نامه ها فایل های زیر را دریافت نمایید:

 

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 1387

 

آئین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت واداره امور شهرکهای صنعتی

 

اساسنامه نمونه همسان شرکتهای خدماتی

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان