طرح حمایت از پایان نامه ها

طرح حمايت ازپايان نامه‌هاي دانشجويي

آيين نامه اجرايي طرح حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي

 
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران جهت دستيابي به اهداف خود درنظر دارد از توان علمي دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در زمينه‌هاي مختلف مورد نياز صنايع كوچك استفاده نمايد. از اين رو طرح حمايت از پايان نامه‌هاي دوره‌هاي كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري را به عنوان راهكاري اثربخش در دستوركار خود قرار داده است. اهداف سازمان در اين زمينه، شناسايي و معرفي اساتيد و دانشجويان مستعد و علاقمند در زمينه‌هاي مرتبط و استفاده از نظرات و تخصص آن ها، توسعه همكاري هاي علمي-پژوهشي، بين دانشگاه ها و صنعت، هدايت و بهره‌ برداري از پايان نامه‌هاي تحصيلات تكميلي در راستاي حل مسائل صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و استفاده از پتانسيل‌هاي قابل توجه دانشگاه ها مي‌باشد.
 
۱. شرايط پيشنهاد دهنده پايان نامه:
دانشجويان ايراني مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري و فوق دكتري دانشگاه هاي داخل و خارج از كشور.
 
۲. چگونگي انتخاب موضوع تحقيق:
۱-۲- انتخاب موضوع از بين اولويت هاي تحقيقاتي و مطالعاتي اعلام شده توسط سازمان.
۲-۲- پيشنهاد عناوين تحقيقاتي و مطالعاتي مرتبط با فعاليت سازمان توسط دانشجوبه سازمان .
 
۳. ويژگي موضوعات اولويت دار :
۱-۳- در راستاي اهداف ، مأموريتها و سياستهاي سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان يا شركتهاي استاني در ايجاد و اداره شهركهاي صنعتي و حمايت از صنايع كوچك باشد.
۲-۳- موضوعات مربوط به صنايع كوچك مي‌بايست در جهت راه هاي جديد براي توسعه و حمايت و يا رفع معضلات عمومي صنايع كوچك بوده و وابسته به يك واحد صنعتي خاص نباشد.
۳-۳- كاربردي و قابل استفاده بوده و بتوان آن را اجرايي نمود.
۴-۳- به دور از كلي نگريها بوده و بتواند نتايج دقيق و ملموسي ارائه نمايد.
۵-۳- با استفاده از مقايسه تطبيقي با كشورهاي پيشرفته ، الگوي عملي

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

مطالب ويژه

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

 

زمان آخرين بروزرساني سايت

دوشنبه 27 آذر 1396

sherkat shahrak haye san'ati ostan markazi,arak,markazi

شمارنده

 

کل بازدید کنندگان